Algemene Informatie

 

Janka Tanya ....van droom naar plan download hier de folder

Wie zijn wij:

 Janka Tanya is een instelling die in Hongarije dagbesteding gaat opzetten voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme. De financiële middelen in Hongarije zijn zeer beperkt, waardoor deze kwetsbare groep mensen onvoldoende ondersteuning en begeleiding krijgt.

 Janka Tanya is opgericht door Kati Bárányos en Janneke Brinks.

Kati en Janneke hebben allebei in Hongarije in een tehuis gewerkt voor mensen met een verstandelijke beperking. Na terugkomst in Nederland hebben zij zich verder geprofessionaliseerd op dit terrein. Nu is de tijd rijp om hun ervaring in te zetten voor de mensen in Hongarije.

 Janka Tanya is de naam van de boerderij waar de dagbesteding plaatsvindt.

Het eerste deel van de naam is een samentrekking van de twee voornamen van de oprichters Janneke en Kati. Het tweede deel is Hongaars voor het woord boerderij.

 Algemene informatie over de zorg in Hongarije:

 Hongarije heeft tien miljoen inwoners en naar schatting 60.000 inwoners met autisme. Dit is een schatting omdat in Hongarije nog niet iedereen met een beperking gediagnosticeerd is. Naast de grote staatsinstellingen zijn er voor deze groep mensen, drie kleinschalige instellingen die aansluiten bij het gedachtegoed van Janka Tanya.

Twee van deze instellingen zijn gevestigd in het oosten van Hongarije, namelijk in Miskolc en in Gyöngyös. De derde instelling is gevestigd in Csókakó, dit ligt in het midden van Hongarije.

Deze drie instellingen voldoen aan de Europese wetgeving met betrekking tot zorgverlening.

 

Verder is er een aantal grote staatsinstellingen die merendeels van de buitenwereld afgezonderd liggen, waarbij de zorgverlening niet voldoet aan de Europese wetgeving.

Denk hierbij aan groepen van 20 personen op één grote zaal, met twee begeleiders, waarbij de fysiek sterke persoon de zwakke helpt bij de dagelijkse handelingen zoals eten, douchen enz.

Als persoon heb je één kastje waarin je eigendom ligt de rest is van iedereen, ook de kleding wordt gedeeld.

Met twee begeleiders lukt het niet om naar buiten te gaan met 20 personen en dan wordt de dag binnen met z'n allen in één ruimte doorgebracht, met alle gevolgen van dien. Een deel van het personeel is verplicht gesteld om te werken in een staatsinstelling, deze personeelsleden lossen, door te werken, hun schulden af aan de staat. Dit zijn meestal niet de meest gemotiveerde begeleiders.

De grote staatsinstellingen huisvesten soms 300 mensen met een verstandelijk beperking in een groot gebouw. Dit brengt veel lawaai, geuren en gebrek aan ruimte met zich mee. Een eigen veilig plekje waar je je even kunt terug trekken is er niet bij. Voor twee begeleiders is het onmogelijk om iedereen persoonlijk aandacht te geven. Als mens met een verstandelijke beperking ben je eigenlijk geen zelfstandig persoon.

 Hongarije zal als EU lidstaat de Europese wetgeving moeten handhaven, waaronder de universele verklaring van de Rechten van de Mens.

 De Universele verklaring van de Rechten van de Mens (World Health Organization) beschrijft tien rechten voor de 'verstandelijk gehandicapte' mens.

 1.  Recht op privacy
 2. Recht op geheimhouding
 3. Recht op informatie
 4. Recht om te klagen
 5. Recht op zelfbeschikking
 6. Recht op vrijheid
 7. Recht op veiligheid
 8. Recht op eten en drinken
 9. Recht op een dak boven je hoofd
 10. Recht op vrije meningsuiting

 Janka Tanya focust zich op alle rechten maar in het bijzonder op: zelfbeschikking, vrijheid en veiligheid te realiseren voor deze doelgroep.

 Janka Tanya neemt een voortrekkers rol in de professionele zorgverlening.

Denk hierbij aan individuele diagnostiek, zorg- /ontwikkelingsplannen, doelgericht werken, langer termijn perspectief en het inzetten van een pedagogisch opvoedingsklimaat.

Wat biedt Janka Tanya:

 

 1. Mensen met een verstandelijke beperking en autisme kunnen moeilijk orde scheppen in een dag. Dit levert voor hun spanning en onduidelijkheid op.
 2. Vanuit die spanning en onduidelijkheid laat de mens met een verstandelijke beperking ongewenst gedrag zien.
 3. Het kost deze mensen veel energie om de dag door te komen en meestal leven ze in een isolement omdat de 'buiten' wereld te onvoorspelbaar is. Indien men thuis woont is het isolement groot, omdat ouders beide vaak aan het werk zijn en de zoon/dochter thuis achterblijft. Woont men in een staatsinstelling dan wordt dermate veel medicatie gegeven om het ongewenste gedrag hanteerbaar te maken.

 

Janka Tanya biedt structuur en regelmaat en zorgt ervoor dat het leven van deze mensen voorspelbaar is. Dat geeft hen een gevoel van veiligheid, de basis voor persoonlijke groei.

Zij gaan meedoen in de maatschappij en dat geeft een goed gevoel van erbij te horen. De dorpsbewoners gaan ervaren dat mensen met een verstandelijke beperking en autisme gewoon een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.

 

Janka Tanya onderzoekt waar de interesse en de uitdaging ligt voor iedere deelnemer en maakt daar een passend dagprogramma voor.

Dat kunnen zowel individuele als groepswerkzaamheden zijn.

Denk hierbij aan; verzorgen van dieren, werken in de tuin, creatieve werkzaamheden, helpen in de huishouding, broodbakken, boodschappen doen enz..

Wat maakt Janka Tanya bijzonder:

 Janka Tanya biedt dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking en autisme. Deze groep mensen valt in Hongarije tussen wal en schip.

Dit komt omdat er tot het 18de levensjaar scholen voor speciaal onderwijs zijn.

Vanaf het 18de jaar krijgt men de keuze of thuis wonen of naar een staatsinstelling gaan. Indien men voor het laatste kiest dan leeft men meestal in grote groepen van 20 personen met 2 begeleiders en komt men niet of nauwelijks van het instellingsterrein af.

Janka Tanya gaat uit van mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden van mensen.

Dat is in Hongarije absoluut niet vanzelfsprekend. Janka Tanya ziet mensen met een verstandelijke beperking als volwaardige individuen met een individuele hulpvraag. In de Hongaarse samenleving zal Janka Tanya één van de eerste instellingen zijn die dagbesteding aanbiedt.

In Hongarije is het nu zo dat er werkgelegenheid voor deze groep mensen is maar dat het werk niet passend is bij de mogelijkheden van de werknemer.

 

Janka Tanya richt zich er juist op het werk aan te passen aan de mens met een verstandelijke beperking. Voor de samenleving levert dit op dat er een beeld ontstaat van de verstandelijk beperkte mens met al zijn mogelijkheden.

 

 

totvazsony
 

Locatie:

8246 Tótvázsony

Hajnal utca 10

 

Janka Tanya heeft in het dorpje Tótvázsony, in de provincie Veszprém een huisvesting gevonden en zodra we de subsidie krijgen kunnen we aan de slag. De bouwtekeningen en de vergunningen liggen al klaar.

 Op deze locatie wordt een dagbestedingboerderij gebouwd.

 

04
 

  Janka Tanya zal in het begin dagbesteding bieden aan zes á acht mensen met verstandelijke beperking en autisme.

 

Op het terrein van Janka Tanya gaan er verschillende voorzieningen gerealiseerd worden:

 1. Keuken
 2. Kantine (voor lunch en andere pauzes)
 3. Creatieve- en productie ruimte (ruimte voor inpakwerk van een extern bedrijf)
 4. Douche en wc's
 5. Een overdekte kapschuur waarin hout gezaagd/gekloofd/bewerkt kan worden.
 6. Ruimte voor stallen om boerderijdieren te huisvesten
 7. Een moestuin

  Punt 1 t/m 5 worden gerealiseerd in het hoofdgebouw. Dit kunnen we ook al realiseren bij het verkrijgen van de subsidie.

  Punt 6 & 7 zullen in een latere fase worden gerealiseerd.

   

  Financiën:

   

  Janka Tanya kan over de volgende geldbronnen beschikken.

   

Maandelijkse eigen bijdrage van de deelnemers, dit gaat om kleine bedragen. Bijv. 1,50 euro per dag per deelnemer.

De opbrengst van producten. Hierbij kunt u denken aan verkoop van; gezagd hout, gekloofd hout, geteelde fruit en groente, creatieve producten als gevlochten matten, schilderijen enz.. Deze opbrengsten zijn nauwelijks kosten dekkend.

De Hongaarse overheid kan Janka Tanya financieel ondersteunen met de lonen van de deelnemers. Momenteel is Janka Tanya bezig om de status van 'Maatschappelijk Nut' te verkrijgen en hebben we de aanvraag voor een subsidie ingedient. Hierover kunt u meer lezen bij het kopje "wat er aan vooraf ging"

Daarnaast zal een beroep gedaan worden op de subsidies van de Europese Unie in Brussel.

Een Hongaars bedrijf is verplicht om 1% van zijn jaaromzet uit te geven aan een goed doel. Met ingang van 2010 is een Hongaars bedrijf zelfs verplicht om 1 % voor 5 jaar lang aan hetzelfde doel te geven. Dit is contractueel vastgelegd. Janka Tanya gaat proberen om zo'n goed doel te worden.

Nederlandse Stichting O2 en anderen, kunnen Janka Tanya financieel ondersteunen.